Przedszkole Publiczne | W Bajkowym Ogrodzie

"Pomóżmy dzieciom by każdy z nich, stal się tym kim stać się może"

Janusz Korczak

Zapisy

Zapraszamy dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat. Zapisy odbywają się przez cały rok kalendarzowy, według kolejności zgłoszeń. Promujemy politykę otwartych drzwi, w której rodziny mogą odwiedzać nasze przedszkole w dowolnym momencie w godzinach pracy. Po spotkaniu w przedszkolu  otrzymają Państwo pakiet rekrutacyjny  z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Po zapisaniu, rozpoczyna się, zarówno dla rodziców , jak i dla dziecka proces adaptacyjny. 

zj9

Oferta

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Oferujemy profesjonalna opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30 ( wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)


W naszym przedszkolu szczególny nacisk kładziemy  na wszechstronny rozwój dziecka, wdrażanie nauki i przyzwyczajeń do dobrych manier,  plastykę oraz szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych pod kątem prawidłowego rozwoju dziecka.
Proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów, czyli:

 

 •  zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania  przedszkolnego MEN

 • zajęcia z języka angielskiego 

 • zajęcia plastyczne,  umuzykalniające, taneczne, rytmiczne i animacyjne

 • zajęcia nauki i przestrzegania dobrych manier

 • zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej

 • zajęcia sportowe, których celem będzie rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci

 • zajęcia przyrodniczo-ogrodnicze

 • zajęcia kulinarne

 • teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola

 • zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy​

 • bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek. Celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa

 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów

 • spotkania z ciekawymi ludźmi

 • popularyzacja tradycji i kultury 

 • organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zależy nam na tym, aby dzieci wiedziały, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak zachować się, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie, jak wezwać pomoc lub udzielić jej innym.

 • organizacja konkursów przedszkolnych

 • uroczystości okolicznościowe z udziałem rodziców i opiekunów 

Opłaty

Druki do pobrania

trzeci plik

drugi plik

Pierwszy plik

Regulamin plików cookies